Årsmøte 2018

Foreningen Spekteret avholder sitt årsmøte for 2018 den 9. april på Batteriet i Oslo. Årsmøtet er Foreningen Spekterets øverste demokratiske organ, og en mulighet for deg til å være med og påvirke i foreningen. Ved å engasjere deg i foreningen, kan du være med og arbeide for å bedre hverdagen til voksne med Asperger syndrom og autisme.

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til saker for årsmøtet eller melde deg som kandidat på valg til nytt styre.Forslag til saker sendes til post@spekteret.no. Er du interessert i å bli med i styret, ta kontakt med valgkomiteen v/ Olav Helland på olav@spekteret.no. Frist for begge deler er 5. februar (utvidet fra 1. februar).

Årsmøtet foregår i lokalene til Batteriet i Oslo som ligger i Fredensborgveien 24A. Møtet starter kl 18:00 og dørene åpnes en halvtime før møtestart. Det blir enkel servering av snacks og drikke. Alle medlemmer i foreningen er velkommen til å være med møtet (husk å betale medlemskontigent i god tid før møtet). Hvis du ikke er medlem kan du melde deg inn her.

Påmeldingside for årsmøte

Vel møtt!
Med vennlig hilsen styret i Foreningen Spekteret