Deltagere til masteroppgave søkes

Bildet er tatt av succo fra Pixabay

Vi i Foreningen Spekteret ønsker å bidra til å hjelpe aspergere i dagens samfunn, vi har derfor valgt å hjelpe Dora med å finne deltagere til sitt prosjekt. Her er informasjon fra henne:

Ønsker du å forbedre dine sosiale ferdigheter?
Dora Oline Eriksrud holder på med en masteroppgave, og trenger deltakere mellom 18 og 45 år!

«Søker deltagere til å teste et nettbasert program for personer med høytfungerende autisme som ønsker å forbedre og lære sosiale ferdigheter. Fokuset er blant annet på å gjenkjenne følelser og talerens intensjon, og testperioden er 2 uker. Se vedlagt informasjonsskriv for mer info, og ta gjerne kontakt ved spørsmål.»

Fortløpende påmelding på mail til doraoe@stud.ntnu.no