Informasjon om koronatiltak

På grunn av koronatiltak som foregår i landet for tiden er alle våre arrangement og møter avlyst. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn og passe på hverandre. Så kommer vi sterkere tilbake når dette har roet seg. Vi i foreningen vil fortsette å jobbe i kulissene.

Vi vil anbefale alle å følge myndighetenes anbefalinger. Du kan følge med og få oppdatert informasjon på www.helsedirektoratet.no

Vi håper alle har det bra i disse krevende tider.
En rekke helsetjenester er midlertidig stengt, noe som kan bli en stor utfordring for utsatte grupper.

Vi i Foreningen Spekteret oppfordrer kommunene til å komme brukergruppen innenfor autismespekteret i møte så langt det er mulig. Mange lever alene og trenger støtte også, og kanskje spesielt, i krisetider.
Vi erkjenner den store smitterisikoen og vi må alle ta mange hensyn, men et liv i isolasjon øker selvmordsfaren.
De som er avhengig av praktisk bistand i forhold til renhold og annet bør fortsatt få dette, det er også forebyggende i forhold til smitte og sykdomsutvikling.