Samarbeidspartnere

p_spissSPISS er en privat, spesialpedagogisk virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). Alle som jobber i SPISS har lang og bred kompetanse fra arbeid og samarbeid med personer med autisme, Asperger syndrom og tilsvarende. Finn ut mer om Spiss på www.spiss.no eller besøk dem på facebook

p_batteriet

Batteriet er et samlingsted og arbeidslokale for ny-oppstartede grupper og organisasjoner som jobber med egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid. Lokalet drives som et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens bymisjon Arbeids- og velferdsdirektoratet. I 2016 avhold vi vårt første årsmøte på Batteriet i Oslo. I tillegg til lokalene i Oslo finnes det også tilsvarende tilbud i Bergen, Trondheim, Bodø og Kristiansand. Finn ut mer på www.batteriet.no

Wayback er en uavhengig stiftelse, som arbeider for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. Vi har en samarbeidsavtale med Wayback som gjør at vi kan bruke deres lokaler i Oslo til samtale grupper og sosiale aktiviteter. Les mer om Stiftelsen Wayback på www.wayback.no