Medlemskap

Spekteret er en liten forening med få medlemmer, men veldig mye aktivitet. Hvert eneste medlem er verdifullt for oss, og hvert nytt medlem hjelper oss å vokse.

Spekteret er først og fremst en forening for voksne med Aspereger syndrom eller andre former for høytfungerende autisme, men vi setter ikke et krav til en formell diagnose for å kunne bli medlem.

Medlemskontigent for 2018 er 300 kr

Smiley face

Medlemsfordeler

  • Tilgang på alle våre arrangementer inkludert samtalegruppe, sosiale treff og gruppemøter.
  • Tilgang til vår lukkede facebookgruppe der du kan bli kjent med de andre medlemmene.
  • Mulighet til å bli med i foreningens grupper som Helsepolitisk gruppe, Skeiv gruppe, osv.
  • Møte-, tale- og stemmerett på foreningens årsmøte (arrangeres på våren).
  • Nyhetsbrev med oppdateringer om foreningens aktiviteter.

 

I tillegg til dette så er du med på å hjelpe foreningen vokse. Foreløpig mottar vi ikke noen form for offentlige tilskudd og er avhengig av medlemsavgiften for å finansiere aktiviteten vår. Jo større vi blir jo mer tyngde får vi og mulighetene våre til å søke driftstøtte og prosjektmidler øker.