Medlemskap

Foreningen Spekteret er en brukerforening som arbeider for å styrke voksne med Asperger syndrom/ autisme sine interesser. Dette gjør vi ved å skape ulike former for sosiale felleskap og jobbe sosialpolitisk. Alle som er medlem og som har lyst til å engasjere seg er velkommen til å være med i vår felles kamp for å styrke saken. Det er frivillig å om en ønsker å engasjere seg. Alt i foreningen er frivillig og hva du har lyst til å være med på bestemmer du selv. Det skal være lavterskel å være med enten det er sosialpolitisk, sosialt, kurs eller andre typer arrangementer.

Det finnes ingen krav til å ha asperger/autisme diagnose for å bli medlem og delta i vår forening. Det viktigste er at en respekterer formålet med foreningen og at vi er alminnelig hyggelige og respektfulle med hverandre.

Medlemskontingent for medlemskap 2020 er 300 kr

Kontingent for støttemedlemskap for 2020 er 200 kr. Merk at man ikke får noen medlemsfordeler ved støttemedlemskap.

Vi har halv pris for nye medlemmer fra 1 Juli for resten av 2020

Smiley face

Medlemsfordeler

  • Mulighet til å være med på alle våre lavterskeltilbud der vi har ulike arrangement og aktiviteter

  • Få medlemsrabatt på våre kurs og foredragskvelder. Mye er gratis for medlemmene, men vi er også nødt til å ta egenandel på noe.

  • Få rabatt på ulike tjenester som våre medlemmer nyter godt av.

  • Få lov til å være med å engasjere seg som frivillig enten det gjelder sosiale arrangement, sosialpolitisk eller rett og slett bare være med uten å være frivillig, men delta når tiden, lysten og interessen er der.

  • Tilgang til vår lukkede facebookgruppe der du kan bli kjent med andre medlemmer.

  • Møte-, tale- og stemmerett på foreningens årsmøte.

  • Nyhetsbrev med oppdateringer om foreningens aktiviteter.