Medlemsmøte om Autismeutvalgets utredning

06.02.2020 overleverte Autisme- og Tourettesutvalget sin utredning om dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Touretttes syndrom, til regjeringen.
Domukentet kan du lese elektronisk her.

Kari Paulsrud, lederen av Autismeutvalget kommer til oss
torsdag 02.04.2020 kl. 18:00 for å fortelle om arbeidet med NOU’en, og hva de har kommet frem til. Møtet er for våre medlemmer, begrenset med plasser! Bindende påmelding her.

Arrangementet finner sted i våre lokaler i Kristian Augusts gate 10. Ring på dørklokken merket «Spekteret». Velkommen!