Møte med Helse- og omsorgsdepartementet

Tidligere i år vedtok et enstemmig Storting at det skal settes ned et utvalg for å utarbeide en ny helhetlig plan for autisme i Norge. Som en del av den prosessen ble representanter fra foreningen invitert til et møte Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) fra Helse- og omsorgsdepartementet for å komme med innspill og dele erfaringer.

Vi vil takke Erlandsen og departementet for et meget  hyggelig møte. Vi ser fram til at utvalget kommer i gang med sitt arbeid, og håper vi kan fortsette å bidra videre i prosessen.