Nevromangfold i Arbeidslivet

I Trøndelag har det blitt startet opp et prosjekt som heter «Nevromangfold: Arbeid og tilhørighet». Prosjektet er et samarbeid mellom Autismeforeningen, ADHD-Norge, Norsk Tourette Forening og Vårres regionalt brukerstyrt senter. En veldig stor andel av mennesker med nevrobiologiske diagnoser faller utenfor arbeidslivet, og blant de er det mange med asperger syndrom eller andre autismespekterdiagnoser. Målet med prosjektet er å sette fokuset på fordelene med nevromangfold i arbeidslivet. Hvis du vil vite mer om prosjektet kan du lese denne brosjyren eller besøke www.nevromangfold.no.

Den 17.oktober arrangerte prosjektet en konferanse der de inviterte representanter fra arbeidslivet som jobber med inkludering eller sosialt entreprenørskap. Konferansen ble tatt opp på video. Nedenfor finner du lenker til de ulike presentasjonene:

  1. Innledning – Sverre Jørgensen, Autismeforeningen
  2. Arbeidsglede og Tilhørighet – Sigmund Nygård
  3. Et inkluderende arbeidsliv – Janne Krohn-Hansen, NHO
  4. Nevromangfold – Bernhard Weidle, RKBU
  5. Arbeid for personer med ASD – Studenter fra NITH
  6. Sosialt entreprenørskap – Merete Mostue, Spesialistbedriften
  7. Sosialt entreprenørskap (som kunde) – Marius Mæle, SOCO
  8. Telenor Open Mind – Ingrid Ihme og Marianne Glomseth
  9. Oslo Kommunes Traineeordning – Siri Koch-Larsen