Nytt år med samtalegruppen i Oslo

Det er rart å tenke på at det har gått et helt år siden vi startet prosjektet. Et år med dialog mellom mennesker som ønsker å hjelpe hverandre. Siden den gang har vår medlemsbase også økt betydelig. Derfor ønsker vi på nytt å fortelle litt om hva dette handler om.

Samtalegruppen er basert på ideen om at mennesker med Asperger diagnose hjelper hverandre. Vi har ingen fagfolk som veileder oss, vi bruker hva vi har lært fra livet som veiledning. Vi møtes annenhver tirsdag gjennom hele året i lett tilgjengelige lokaler midt i Oslo sentrum.

Vi håper det nye året vil bringe nye erfaringer og ny innsikt til gruppen. Ønsker du å bli med? Kontakt samtalegruppe@spekteret.no og fortell litt om deg selv!