Ofte stilte spørsmål

Hvorfor egen forening for voksne aspergere?

 • Foreningen Spekteret ble dannet fordi vi har et ønske om å bedre livene til voksne mennesker med asperger. Vi er en brukerstyrt organisasjon som arbeider for å gjøre en forskjell i samfunnet.

Dekker ikke autismeforeningen behovet?

 • Vi mener at en brukerforening der aspergere selv tar annsvar er best. Vi ønsker ikke å bli representert av noen, men representere oss selv.

Hvem kan bli medlem?

 • Alle over 18 som støtter vår sak kan bli medlem.

Hvorfor bli medlem av Spekteret?

 • Jo fler vi er, jo lettere blir vi hørt.
 • Bli en del av et fellesskap med andre engasjerte aspergere.
 • Delta på sosiale aktiviteter.

Hva koster medlemsskapet?

 • Årskontingenten for 2018 er Kr 300,-

På hvilken måte mener foreningen at vi kan gjøre en forskjell?

 • Jobbe for et bedre helsetilbud.
 • Skape sosiale arenaer hvor folk kan bli kjent med hverandre.
 • Kurs og foredrag.
 • Påvirke politisk.
 • Jobbe for et mer likeverdig studie og arbeidsliv.

Hva forventer vi av deg som medlem?

 • Vi forventer at alle som vil delta i foreningen gjør sitt beste for å være høflig og
  inkluderende ovenfor alle.