VR-workshop den 7. juni

Funka har bedt oss om hjelp til å finne deltagere til en veldig spennende workshop den 7. juni. Workshoppen er en del av et prosjekt som skal utivkle en Virtual Reality-simuleringer som skal vies hvordan arbeidstakere med med nevropsykiatriske diagnoser eller skjulte funksjons nedsettinger opplever utfordringer i arbeidslivet. De er på jakt etter mennsker med blant annet asperger syndrom som kan dele sine erfaringer og gi tilbakemeldinger på prosjektet. Det er fortsatt behov for fler brukerrepresentanter på workshoppen. Hvis du har lyst til å bli med kan du kontakte Joachim Henstad fra Funka direkte på epost joachim.henstad@funka.com innen mandag 4. juni. Si gjerne i fra hvis du er medlem av foreningen spekteret.

 

Nedenfor er mer informasjon om workshoppen fra Funka:

Workhop den 7. juni i Oslo om nevropsykiatriske diagnoser

Funka driver et prosjekt der vi skal vise hvordan personer med nevropsykiatriske diagnoser

opplever arbeidsmiljøet sitt. Resultatet skal bli til Virtual Reality-simuleringer som kan brukes i opplæring av arbeidsgivere.  

 

Torsdag den 7. juni klokken 14:00 – 16::00 arrangerer vi en workshop på Holbergs Terrasse Kurs og Konferansesenter i møterom ”Erasmus”, for alle som er interesserte i prosjektet. Vi håper at du vil komme! Rundtykker og kaffe/drikke vil bli servert.

 

Holbergs Terrasse Kurs og Konferansesenter

Stensberggaten 27, 0170 Oslo

Holbergs Terrasse Kurs og Konferansesneter på Google Maps

Tanken med workshopen er dels å utgå fra personer som har egne erfaringer som de ønsker å dele, og dels ha en mer generell diskusjon med organisasjonene.

Til Worhshopen søker vi derfor perosner/fagfolk fra organisasjonene som sitter på kunnskap om nevropsykiatriske diagnoser og personer med personlige erfaringer knyttet til skjulte funksjonsnedsettinger og arbeidslivet.

Det mest essensielle ved prosjektet er selve utgangspunktet; at det er enkeltindividets egne erfaringer som beskrives i VR-opplevelsen. Dette er helt sentralt for selve idéen. Du og dine opplevelser er derfor viktige for prosjektet!

 

REFERANSEGRUPPE

For at filmene skal bli best mulig, og for at arbeidsgivere skal kunne ta de i bruk, trenger vi din erfaring og kunnskap om hvilke forutsetninger som vi må ta hensyn til når vi lager filmene.  

Vi søker derfor personer med nevropsykiatriske lidelser og organisasjoner som kan og vil delta i en referansegruppe for å:

  • Bidra med synspunkter og erfaringer om hvordan kontakt og kommunikasjon med personer med nevropsykiatriske lidelser på arbeidsplasser bør foregå
  • Fungere som sparringspartner for prosjektteamet under modelleringen av VR-filmene
  • For deg som vil: være med og lage filmene

 

Praktisk informasjon

Prosjektet pågår fra april til desember 2018. Som medlem i referansegruppen kommer du/dere til å:

  • Delta i en workshop torsdag den 7. juni klokken 14:00 – 16:00 på Holbergs Terrasse Kurs og Konferansesenter i møterom ”Erasmus”.
  • Svare på spørsmål under prosjektet, både digitalt og over telefon, om deres behov og komme med synpunkter. (estimert tid: 1-2 timer)
  • Bidra til å skape filmene med utgangspunkt i én eller et par av deltagernes egne opplevelser (estimert tid 2-4 timer)

Hvis du synes dette virker for tungvint og/eller belastende, men fortsatt ønsker å bidra, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss for videre dialog. Vi tilpasser oss deg, dine behov og forutsettinger.

 

Fakta om prosjektet

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, som finansierer prosjektet. Funka har lang erfaring i å gjennomføre innlevelsesøvelser som en del av vårt kursprogram. For eksempel lar vi deg navigere rundt som blind rullestolbruker på T-banestasjonen. 

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle opplæringsmateriale for arbeidsgivere i form av VR-filmer som simulerer opplevelsen av å ha en nevropsykiatrisk lidelse.  

Mer om prosjektet «Innlevelsesøvelser ved hjelp av VR-teknologi»

Prosjektidéen stammer fra VR-filmene som ble utviklet under BBC-prosjektet ”CAPE”.

Du kan ta en nærmere kikk på CAPE-prosjektet i lenken under:

Youtube-video om BBC-prosjektet CAPE, engelsk tale

Har du noen spørsmål?

Kontakt gjerne Lena Drævsjø på e-post lena.drevsjo@funka.com eller ring 988 93 842 eller Joachim Henstad joachim.henstad@funka.com eller ring 486 06 772.